Защита на личните данни

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.

„Рила Хънт“ ЕООД предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

От съобръженя за сигурност, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.

Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:

  1. Уточнения по поръчки.
  2. Потвърждаване на поръчки (при необходимост).
  3. Изпълнение на поръчки.
  4. Обработка на рекламации.
  5. При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка или отправена рекламация.
  6. Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.